Organizacja procesu i cechy systemu

Organizacja procesu konsolidacji i cechy systemu Consolia®

Organizacja procesu

i

Dane wejściowe ze spółki

 • Systemy ERP
 • Zestawienie Obrotów i Sald
 • Arkusze kalkulacyjne
 • Inne dokumenty

Analiza i synteza

 • Tabele wynikowe
 • Testy poprawności
 • Kalkulacje

Moduł raportowy

 • grafika
 • noty
 • wskaźniki
 • liczby
 • tabele
 • zaokrąglenia
 • wersje językowe

Raporty

 • Sprawozdanie finansowe
 • Sprawozdanie Zarządu
 • Pozostałe raporty

Organizacja procesu

i

Dane wejściowe ze spółki

 • Systemy ERP
 • Zestawienie Obrotów i Sald
 • Arkusze kalkulacyjne
 • Inne dokumenty

Analiza i synteza

 • Tabele wynikowe
 • Testy poprawności
 • Kalkulacje

Moduł raportowy

 • grafika
 • noty
 • wskaźniki
 • liczby
 • tabele
 • zaokrąglenia
 • wersje językowe

Raporty

 • Sprawozdanie finansowe
 • Sprawozdanie Zarządu
 • Pozostałe raporty

Cechy systemu Consolia®

 • monitorowanie postępu prac w poszczególnych spółkach (graficzne i procentowe)
 • dowolne systemy rachunkowości, wg Ustawy o rachunkowości lub MSR/MSSF
 • możliwość konsolidacji na wielu poziomach, bądź wybranych jednostek
 • wielowalutowość i wielojęzyczność
 • pełna autoryzacja użytkowników i historia zmian
 • sprawdzone, predefinowane algorytmy agregacji danych konsolidacyjnych
 • bieżąca weryfikacja spójności wprowadzonych danych
 • intuicyjne i konfigurowalne raportowanie
 • bezpieczne przechowywanie i cykliczne archiwizowanie baz danych
 • automatyzacja prac na różnych etapach procesów sprawozdawczych i konsolidacyjnych
 • generowanie z systemu gotowego do publikacji SF wraz z notami objaśniającymi
{

Firma App Trend Sp. z o.o. na etapie wdrożenia dostosowała układ sprawozdawczy do naszych potrzeb, poza tym umożliwiła dalszą modyfikację tych sprawozdań we własnym zakresie. Program umożliwia sporządzanie jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych […] Firma wywiązuje się z uprzednio uzgodnionych prac, jest słowna i terminowa.

Mariusz Jaszczyk

Koordynator ds. konsolidacji i controllingu, Mangata Holding S.A., spółka notowana na GPW

Poznań - siedziba spółki

Biuro Zarządu

App Trend Spółka z o. o.

ul. Poznańska 62 lok. 4

60-853 Poznań

Tel.: +48 519 733 958

 

Biuro w Bydgoszczy

App Trend Sp. z o.o.

ul. Sobieszewska 3/ B203-212

85-713 Bydgoszcz

Tel.: +48 519 733 958

 

Poznań - siedziba spółki

Biuro Zarządu
App Trend Spółka z o. o.
ul. Poznańska 62 lok. 4
60-853 Poznań
Tel.: +48 519 733 958

Biuro w Bydgoszczy

App Trend Sp. o.o.
Biuro w Bydgoszczy
ul. Sobieszewska 3/ B203-212
85-713 Bydgoszcz
Tel.: +48 519 733 958

Consolia® Skonsolidowane sprawozdania finansowe i raportowanie | Copyright 2018

Aplikujesz na stanowisko: Junior Java Developer

You have Successfully Subscribed!

Aplikujesz na stanowisko: Senior Java Developer

You have Successfully Subscribed!

Aplikujesz na stanowisko: Expert Java Developer

You have Successfully Subscribed!

Aplikujesz na stanowisko: Samodzielny księgowy

You have Successfully Subscribed!

Aplikujesz na stanowisko: Senior Java Developer

You have Successfully Subscribed!

Aplikujesz na stanowisko: Expert Java Developer

You have Successfully Subscribed!

Umów prezentację Systemu Consolia®

You have Successfully Subscribed!

Arrange the Consolia® system presentation

You have Successfully Subscribed!

Apply for the position: Junior Java Developer

You have Successfully Subscribed!

Apply for the position: Senior Java Developer

You have Successfully Subscribed!

Apply for the position: Independent accountant

You have Successfully Subscribed!

Apply for the position: Expert Java Developer

You have Successfully Subscribed!