Outsourcing procesów sprawozdawczych

 Outsourcing procesów sprawozdawczych z wykorzystaniem systemu CONSOLIA®

Współpracujący z firmą AppTrend sp. z o.o. audytorzy, biegli rewidenci świadczą usługi wsparcia bądź outsourcingu procesów sprawozdawczych w Grupach Kapitałowych.

Wsparcie takie będzie szczególnie przydatne przy okresowych brakach kadrowych działów finansowo-księgowych. Usługa może być jednorazowa lub stała.

Tel. +48 883 343 715
e-mail: help@consolia.pl

{

Szczególnie interesujące są rozwiązania pozwalające na możliwość tworzenia skonsolidowanych sprawozdań w dowolnych przekrojach w grupie kapitałowej (sprawozdania finansowe podgrup), przenoszenia danych między latami i wykorzystania taksonomii zgodnej z wymogami XBRL.

Maciej Czapiewski

Prezes Zarządu, HLB M2 Sp. z o.o. Firma Audytorska

Poznań - siedziba spółki

Biuro Zarządu

App Trend Spółka z o. o.

ul. Poznańska 62 lok. 4

60-853 Poznań

Tel.: +48 519 733 958

 

Biuro w Bydgoszczy

App Trend Sp. z o.o.

ul. Sobieszewska 3/ B203-212

85-713 Bydgoszcz

Tel.: +48 519 733 958

 

Poznań - siedziba spółki

Biuro Zarządu
App Trend Spółka z o. o.
ul. Poznańska 62 lok. 4
60-853 Poznań
Tel.: +48 519 733 958

Biuro w Bydgoszczy

App Trend Sp. o.o.
Biuro w Bydgoszczy
ul. Sobieszewska 3/ B203-212
85-713 Bydgoszcz
Tel.: +48 519 733 958

Consolia® Skonsolidowane sprawozdania finansowe i raportowanie | Copyright 2018

Aplikujesz na stanowisko: Junior Java Developer

You have Successfully Subscribed!

Aplikujesz na stanowisko: Senior Java Developer

You have Successfully Subscribed!

Aplikujesz na stanowisko: Expert Java Developer

You have Successfully Subscribed!

Aplikujesz na stanowisko: Samodzielny księgowy

You have Successfully Subscribed!

Aplikujesz na stanowisko: Senior Java Developer

You have Successfully Subscribed!

Aplikujesz na stanowisko: Expert Java Developer

You have Successfully Subscribed!

Umów prezentację Systemu Consolia®

You have Successfully Subscribed!

Arrange the Consolia® system presentation

You have Successfully Subscribed!

Apply for the position: Junior Java Developer

You have Successfully Subscribed!

Apply for the position: Senior Java Developer

You have Successfully Subscribed!

Apply for the position: Independent accountant

You have Successfully Subscribed!

Apply for the position: Expert Java Developer

You have Successfully Subscribed!