Sprawozdania elektroniczne

Statutowa, jednostkowa i skonsolidowana w JPK lub XBRL

Już od 1 października 2018 roku firmy będą miały obowiązek składania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej

w postaci elektronicznej oraz potwierdzenia ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

psr

Spółki raportujące wg Ustawy
o Rachunkowości PSR

Będą składać plik sprawozdawczy
o strukturze JPK

$

Obowiązek od
18 października 2018 r.

h

Sprawozdania
elektroniczne

Dla organów administracji publicznej, banków, inwestorów, kontrahentów i innych podmiotów

#

Obowiązek po
18 października 2018 r.

msr

Spółki notowane na GPW
MSR/MSSF

Będą składać plik sprawozdawczy XBRL

System Consolia® zapewnia możliwość sporządzenia sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych w formie elektronicznej, a zastosowanie międzynarodowego standardu XBRL umożliwi szybkie dostosowanie obecnie stosowanych wzorców sprawozdawczych do standardów odpowiadającym wymogom Ministerstwa Finansów (dla PSR i MSR/MSSF).

Już od 1 października 2018 roku firmy będą miały obowiązek składania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej

oraz potwierdzenia ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Spółki raportujące wg Ustawy o rachunkowości PSR

Będą składać plik sprawozdawczy o strukturze JPK

Obowiązek od 18 października 2018 r.

Spółki notowane na GPW MSR/MSSF

Będą składać plik sprawozdawczy XBRL

Obowiązek po 18 października 2018 r.

System Consolia® zapewnia już dziś możliwość sporządzania sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych w formie elektronicznej

"

Administracja publiczna

  • KRS,
  • US/MF
  • GUS
  • KNF/GPW
"

Pozostałe podmioty

  • banki i pożyczkodawcy
  • inwestorzy
  • kontrahenci
{

Raporty finansowe mają kluczowe znaczenie dla pełnego zrozumienia sytuacji firmy, a przejście na elektroniczną sprawozdawczość ułatwi analizę, porównywalność i dostępność sprawozdań finansowych (…)

Steven Maijoor

przewodniczący ESMA

Poznań - siedziba spółki

Biuro Zarządu

App Trend Spółka z o. o.

ul. Poznańska 62 lok. 4

60-853 Poznań

Tel.: +48 534 222 224

Biuro w Bydgoszczy

 

 

App Trend Sp. z o.o.

ul. Sobieszewska 3/ B203-212

85-713 Bydgoszcz

Tel.: +48 661 560 041

Poznań - siedziba spółki

Biuro Zarządu
App Trend Spółka z o. o.
ul. Poznańska 62 lok. 4
60-853 Poznań
Tel.: +48 534 222 224

Biuro w Bydgoszczy

App Trend Sp. o.o.
Biuro w Bydgoszczy
ul. Sobieszewska 3/ B203-212
85-713 Bydgoszcz
Tel.: +48 661 560 041

Consolia® Skonsolidowane sprawozdania finansowe i raportowanie | Copyright 2018

Aplikujesz na stanowisko: Junior Java Developer

You have Successfully Subscribed!

Aplikujesz na stanowisko: Senior Java Developer

You have Successfully Subscribed!

Aplikujesz na stanowisko: Expert Java Developer

You have Successfully Subscribed!

Aplikujesz na stanowisko: Samodzielny księgowy

You have Successfully Subscribed!

Aplikujesz na stanowisko: Senior Java Developer

You have Successfully Subscribed!

Aplikujesz na stanowisko: Expert Java Developer

You have Successfully Subscribed!

Umów prezentację Systemu Consolia®

You have Successfully Subscribed!

Arrange the Consolia® system presentation

You have Successfully Subscribed!

Apply for the position: Junior Java Developer

You have Successfully Subscribed!

Apply for the position: Senior Java Developer

You have Successfully Subscribed!

Apply for the position: Independent accountant

You have Successfully Subscribed!

Apply for the position: Expert Java Developer

You have Successfully Subscribed!