Consolia CO2

Kalkulator Śladu Węglowego

KALKULATOR
ŚLADU WĘGLOWEGO

Consolia CO2
Twoje narzędzie do zarządzania
śladem węglowym

Kalkulator śladu węglowego Consolia CO2 to wykorzystujące GHG Protocol narzędzie do pomiaru, monitorowania i zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, generowanymi na skutek działalności organizacji. Umożliwia także raportowanie zgodne z CSRD i ESRS.

Kalkulator Consolia CO2 to element kompletnego systemu Consolia ESG – Processing and Reporting Platform, może jednak stanowić również niezależny pakiet narzędziowy.

Consolia CO2 wykorzystuje metodologię standardu rachunkowości korporacyjnej GHG Protocol, który wyróżnia trzy zakresy emisji:

ZAKRES I

BEZPOŚREDNIE EMISJE

emisje generowane bezpośrednio przez organizację (np. w wyniku spalania paliw w procesach produkcyjnych czy z należących do niej pojazdów)

ZAKRES I

EMISJE GENEROWANE
BEZPOŚREDNIO PRZEZ
ORGANIZACJĘ

(np. w wyniku spalania paliw
w procesach produkcyjnych czy
z należących do niej pojazdów) zakupionej i zużywanej przez organizację

ZAKRES I

POZOSTAŁE EMISJE POŚREDNIE
W ŁAŃCUCHU WARTOŚCI

czyli pozostałe emisje pośrednie związane z działalnością organizacji (np. z zakupionych towarów i usług, dojazdów pracowników do pracy, transportu i dystrybucji produktów)

KALKULATOR
ŚLADU WĘGLOWEGO

Kluczowe funkcjonalności Consolia Co2

Kalkulator
Consolia CO2

wykorzystujący GHG Protocol
umożliwia organizacjom:

Określenie całkowitego śladu węglowego

Monitorowanie
postępów realizacji
celów redukcyjnych

Identyfikację
głównych źródeł emisji
w celu opracowania
strategii jej redukcji

Raportowanie emisji
zgodnie z międzynarodowymi
standardami

Podejmowanie
świadomych decyzji
w celu redukcji
emisji gazów cieplarnianych

Group-16578.png

Consolia
CO2

Narzędzie do zarządzania
śladem węglowym

Consolia CO2 pozwala na dokładne określenie ilości emitowanego dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych dla wszystkich trzech zakresów emisji, a co za tym idzie, na zidentyfikowanie obszarów z potencjałem redukcji emisji. Umożliwia organizacjom skuteczne zarządzanie ich śladem węglowym. Pomaga zidentyfikować główne źródła.

emisji oraz skoncentrować się na obszarach, które mają największy wpływ na ślad węglowy. Ułatwia też generowanie i prezentację raportów dotyczących emisji gazów, zgodnie z międzynarodowymi standardami,
co pozwala na transparentne prezentowanie wyników interesariuszom zewnętrznym.

PLATFORMA FINANSOWA
BIURO W POZNANIU
Biuro Zarządu App Trend Spółka z o. o. ul. Poznańska 62 lok. 4 60-853 Poznań

Tel.: +48 534 222 224
BIURO W BYDGOSZCZY
Biuro Centralne App Trend Spółka z o. o. ul. Sobieszewska 3/ B203-212 85-713 Bydgoszcz

Tel.: +48 519 733 958
KONTAKT
DANE REJESTROWE

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego

NR KRS 0000344621
NIP 779-236-92-78

REGON 301336052

Kapitał zakładowy 100.000 zł całkowicie opłacony