EFRAG opublikował dokumenty zawierające wskazówki implementacyjne dla Standardów Zrównoważonego Rozwoju

31 maja 2024 roku EFRAG opublikował dokumenty zawierające wskazówki implementacyjne dla Standardów Zrównoważonego Rozwoju (Implementation Gudance).

Źródłowe informacje zostały opublikowane na stronie oficjalnej https://www.efrag.org/lab8

EFRAG IG 1 Materiality Assassment (MAIG): zawiera wyjaśnienia, wskazówki implementacyjne i przykłady odnośnie szacowania podwójnej istotności.

EFRAG IG 2 Value chain (VCIG): zawiera wskazówki odnośnie praktycznego podejścia jak łańcuch wartości organizacji (upstream i downstream value chain) ma być uwzględniany w całym procesie zrównoważonego rozwoju od identyfikacji kwestii istotnych przez zbieranie informacji i wyznaczanie celów po raportowanie. Ten dokument jest szczególnie istotny ze względu na wyjaśnienie praktyczne powiązań pomiędzy oceną istotności a elementami łańcucha wartości organizacji a wytycznymi standardów głównych (ESRS)

EFRAG IG 3 Detailed ESRS Datapoints (excel) i wskazówki wyjaśniające (IG3 DPs explanatory note): zawierające wskazówki co do ujawnień w raporcie informacji zgodnie z ESRS oraz listę data point (punktów ujawnień) z ESRS zestawionych w formacie excel.

Maria Biela
PLATFORMA FINANSOWA
BIURO W POZNANIU
Biuro Zarządu App Trend Spółka z o. o. ul. Poznańska 62 lok. 4 60-853 Poznań

Tel.: +48 534 222 224
BIURO W BYDGOSZCZY
Biuro Centralne App Trend Spółka z o. o. ul. Sobieszewska 3/ B203-212 85-713 Bydgoszcz

Tel.: +48 519 733 958
KONTAKT
DANE REJESTROWE

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego

NR KRS 0000344621
NIP 779-236-92-78

REGON 301336052

Kapitał zakładowy 100.000 zł całkowicie opłacony