Istota podejścia procesowego dla skutecznego raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju ESG

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami opublikowanymi na łamach czasopisma „Rzeczpospolita” przez konsultantów firmy App Trend, twórcy systemu Consolia ESG Processing & Reporting Platform.

Streszczenie artykułu: Istota podejścia procesowego dla skutecznego raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju ESG

Jak dobrze przygotować przedsiębiorstwo do raportowania ESG?

Sukces raportowania może zapewnić tylko holistyczne podejście do ESG. Odnosi się ono do całościowego procesu, począwszy od określenia ładu organizacyjnego, istotnych tematów do zarządzania w obszarach ESG, ustalenia strategii, celów i całego systemu zarządzania i kontroli. Odpowiednie gromadzenie danych z wielu źródeł, możliwość ich sprawnego agregowania, przetwarzania i budowania scenariuszy oraz odwzorowanie śladu rewizyjnego dają pewność raportowania. Finalnym efektem tych wszystkich działań jest raport ESG podlegający tagowaniu w standardzie XBRL (znakowaniu obligatoryjnych elementów sprawozdań w zakresie zrównoważonego rozwoju).

Czy opracowanie modelu funkcjonowania i workflow procesów ESG umożliwi sprawniejsze raportowanie?

Zrozumienie procesu raportowania ESG pozwala na opracowanie modelu funkcjonowania, odwzorowującego workflow procesów ESG organizacji. To z kolei umożliwia prawidłową implementację rozwiązań automatyzujących pracę i wyeliminowanie wielu błędów w raportowaniu. Odpowiedni system IT może być kluczowym elementem procesu należytej staranności w procesie raportowania, którego określenie i ujawnienie jest niezbędne z perspektywy nowych regulacji.

Jak zarządzać wdrożeniem zagadnień ESG w procesy firmy i dokonaniem odpowiednich ujawnień w tym zakresie?

Zgodnie z jednym z praw ekonomii informacja jest dobrem ekonomicznym będącym źródłem przewagi konkurencyjnej. Dla niektórych przedsiębiorstw istotne jest zatem sprawne raportowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju ESG ze szczególnym uwzględnieniem budowania scenariuszy ex ante (z góry). Dla tych firm będzie ważne sprawne raportowanie ESG w odpowiednio skalibrowanym narzędziu informatycznym i tu trzeba wyraźnie zaznaczyć, że po raz pierwszy system raportowy należący do grupy programów analitycznych jest zrównany w organizacji z rangą systemów transakcyjnych. To nowość, która podkreśla istotność rzetelnych raportów ESG dla zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw. ESG może być zatem jednym z kluczowych elementów zwiększenia tej konkurencyjności.

Jakie są istotność i wstępne skutki nowego raportowania dla organizacji?

W przypadku niektórych podmiotów raportowanie ESG zwiększy konkurencyjność na rynku europejskim. W zależności od sektora i kraju wymogi ESG mogą zaważyć na ocenie oferty, a nawet wykluczyć firmę z udziału w postępowaniu przetargowym. Dla wielu firm jednym z kluczowych elementów oceny przy wyborze partnera biznesowego będą kryteria ESG. W przypadku innych podmiotów, zwłaszcza usługowych (IT, centra usług wspólnych), wymogi ESG będą konieczne, ale bez wpływu na funkcjonowanie w bieżącej działalności. Jeszcze inne firmy mogą być stratne biznesowo na skutek niedostosowania się na czas do nowych uwarunkowań albo niespełnienia wymagań raportowych.

Jak przygotować się do wyboru partnera merytorycznego i implementacji rozwiązania informatycznego?

Jak przekonać zarząd, by wybrał odpowiedni system (program) do zarządzania i raportowania procesami ESG w firmie?

Na jakim etapie i w jakim stopniu zarząd powinien uczestniczyć bezpośrednio w szkolenia lub w pracy nad raportowaniem ESG?

Więcej w artykule:

Tylko holistyczne podejście do ESG zapewni sukces raportowania

Tylko holistyczne podejście do ESG zapewni sukces raportowania – rp.pl

 

 

Adam Dobek
PLATFORMA FINANSOWA
BIURO W POZNANIU
Biuro Zarządu App Trend Spółka z o. o. ul. Poznańska 62 lok. 4 60-853 Poznań

Tel.: +48 534 222 224
BIURO W BYDGOSZCZY
Biuro Centralne App Trend Spółka z o. o. ul. Sobieszewska 3/ B203-212 85-713 Bydgoszcz

Tel.: +48 519 733 958
KONTAKT
DANE REJESTROWE

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego

NR KRS 0000344621
NIP 779-236-92-78

REGON 301336052

Kapitał zakładowy 100.000 zł całkowicie opłacony