Słownik ESG

 • CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) – Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • CSDDD (Corporate Sustainable Due Diligence Directive) – Dyrektywa w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju.
 • ESG – Kwestie środowiskowe, społeczne i ład korporacyjny.
 • ESRS (European Sustainability Reporting Standards) – Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju
 • Strategia ESG – planowanie rozwoju firmy w oparciu o trzy podstawowe filary: E (Environmental), czyli zagadnienia środowiskowe, S (Social) – jak zagadnienia społeczne i G (Governance) – zagadnienia dotyczące ładu korporacyjnego. Przy opracowywaniu strategii ESG należy pamiętać, że jej skuteczność wymaga zgodności z długoterminową strategią biznesową firmy.
 • Raport ESG – dokument, który zawiera informacje o działalności firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym o jej wpływie na środowisko, społeczeństwo i zarządzanie.
 • Taksonomia działalności zrównoważonej środowiskowo – wspólne ramy klasyfikacyjne dla zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej
 • LSME – standardy raportowania obowiązkowe dla małych i średnich przedsiębiorstw będących jednostkami zainteresowania publicznego
 • VSME – dobrowolne standardy raportowania dla małych i średnich przedsiębiorstw mające na celu zapewnienie spełnienia minimum informacyjnego dla instytucji finansowych i dużych kontrahentów w łańcuchu wartości
 • GHG– Greenhouse gas – “gazy cieplarniane”. gazy, występujące naturalnie w atmosferze lub emitowane przez działalność człowieka, przyczyniają się do efektu cieplarnianego, co skutkuje zatrzymywaniem ciepła w atmosferze i podnoszeniem temperatury na Ziemi. Zfodnie z raportem z Kioto, wyróżniamy szczęść głównych gazów cieplarnianych przyczyniających się do efektu cieplarnianego. Są to:
 • Dwutlenek węgla (CO2)
 • Metan (CH4)
 • Podtlenek azotu (N2O)
 • Wodorofluorowęglowodory (HFCs)
 • Perfluorowęglowodory (PFCs)
 • Sześciofluorek siarki (SF6)
 • GHG Protocol– GHG Protocol to globalny standard stosowany do pomiaru, zarządzania i raportowania emisji gazów cieplarnianych (GHG) przez organizacje. Definiuje zasady i wytyczne dotyczące identyfikacji, pomiaru i raportowania emisji gazów cieplarnianych w różnych sektorach gospodarki.
 • Ślad węglowy – definiuje się jako całkowitą ilość gazów cieplarnianych emitowanych bezpośrednio lub pośrednio przez osoby, organizacje, produkty, wydarzenia lub usługi, wyrażoną w ekwiwalentach dwutlenku węgla (kgCO2e). Jest to miara, która obejmuje emisje wszystkich gazów cieplarnianych, a nie tylko CO2, i jest stosowana do oceny wpływu na zmiany klimatu.

 

PLATFORMA FINANSOWA
BIURO W POZNANIU
Biuro Zarządu App Trend Spółka z o. o. ul. Poznańska 62 lok. 4 60-853 Poznań

Tel.: +48 534 222 224
BIURO W BYDGOSZCZY
Biuro Centralne App Trend Spółka z o. o. ul. Sobieszewska 3/ B203-212 85-713 Bydgoszcz

Tel.: +48 519 733 958
KONTAKT
DANE REJESTROWE

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego

NR KRS 0000344621
NIP 779-236-92-78

REGON 301336052

Kapitał zakładowy 100.000 zł całkowicie opłacony